Bir yolun Anotomisi ve Sürüclerin Hayatı - Trafik Forum

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

+ +
+ +
+ +

Bir yolun Anotomisi ve Sürüclerin Hayatı

Daha
4 yıl 4 ay önce #39 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Ülkemizdeki Yollarda kusurla trafik güvenliği açısındankötü sonuçlar doğurabilecek birçok eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerinbaşında yolların standartların gerektirdiği şekilde yapılmaması gelmektedir.Özellikle kurba yarıçaplarının küçük tutulması, kurbalarda deverlerin yanlışverilmesi, yatay ve düşey kurbaların beraber yapılması, yol eğimlerinin yanlışverilmesi veya verilen eğimlerin bozulması, rampalarda yeterli tırmanmaşeritlerinin yapılmaması, yol kenarındaki banketlerin dar olması veya hiçolmaması, görüş mesafelerinin iyi ayarlanamaması kazaların oluşum nedenlerineörnek olarak verilebilir

Ege Bölgesinde İzmir-Çanakkale yolu yani E-87 devlet Karayollu Üzeri Aliağa –Çiğliyekadar trafik kazaları diğer noktalarabakıldığında biraz daha fazla ve bir gazeteninropertajında şu haber geçmektedir..

“İzmir-Çanakkale karayolu ve bölgedeki bazıağır tonajlı araçların kullandığı yollarda çukurluklar oluşması nedeniylearaçların dalgalanma olayına karayolları yetkilileri tekerlek izitabir edilen yollar olduğunu bu yollarda araç sürücülerinin hızlı seyiretmemelerini viraja hızlı giren sürücü bu tekerlek izine girdiklerindeheyecanlanıp direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptıklarını belirterek“Aşırı rüzgar nedeniylede bu yollarda ufak araçlarda sarsılmalar meydanageliyor. Bu nedenle lütfen sürücüler hız yapmasınlar. Kendilerini veyolda seyreden diğer sürücüleri de tehlikeye sokmasınlar. Beş dakika erkengideceklerine beş dakika geç gitsinler” (Aliağa Eksperes)

Tüm dünyaya paralel olarak ülkemizde nüfusun hızlı birşekilde artması, kırsal kesimlerden şehirlere olan göç, ileriye yönelik birplan yapılmadan meydana gelen şehirleşme, teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkantaşıt sayısındaki artışlar sebebiyle ulaşım ve trafik sorunları kendinigöstermiştir. Trafik kazaların sebeplerinin başında insan, taşıt, çevre, yol,denetim ve uygulama gelmektedir. Bu trafik kazaların önlenmesi için

a) Gerekşehir içi gerekse şehirlerarası yollarda karayolu ulaşımına göre daha ekonomikve daha güvenceli olan demiryolu ulaşımına ağırlık verilmelidir.
b) Karayolarımızda yanlış üst yapı tasarımından ve projelendirmeden kaynaklananhatalar düzeltilmelidir. Yolların bakım ve takviye çalışmaları zamanındayapılmalıdır.
c) Denetleyici konumunda bulunan trafik polislerinin yeterli bir şekildeeğitimleri sağlanmalıdır. Personel sayısı artırılarak denetimlersıklaştırılmalıdr.
d) Ülkemizde ağır taşıt trafiğine maruz kalan ve farklı hızlara sahip araçlarınbir arada seyirlerinden dolayı kazaların sayısının fazla olduğukarayollarımızda bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu yollar biranönce çift yönlü hale getirilmelidir.
e) Karayollarımızda bulunan yatay ve düşey işaretlemelerine dikkat edilmeli,eksik ve yanlış olanlar düzeltilmelidir.
f) Sürücü ve yayaların çeşitli yollarla her yaş seviyesinde trafik eğitimikonusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Özellikle alkollü araç kullanımına dikkatedilmelidir.
g) Trafik cezalarının caydırıcı nitelikte artırılması gerekir.
h) Toplu taşım araçları özel araç kullanımına alternatif oluşturacak şekildeişletilmeli ve yollarda meydana gelen tıkanıklıklar önlenmelidir.
Her yıl büyük miktarda maddi ve manevi zararların meydana trafik kazalarındandolayı ülkemizin zaten kıt olan kaynakları boş yere gitmektedir. Bunun içintrafik güvenliği konusunda toplum olarak gereken özveriyi göstermemizgerekmektedir.

Nitekim bu yolla baktığımızda sanırım yurdışında bu yol için ödenek gelmişve Avrupa tarafından bu E-87 devlet karayolunun düzenlenmesi ve yapılanması için dikkat izlendiği ve bu yolla bazenavrapalar tarafından hacı meryem yolu denilmektedir.

Bu yolu Aliağa-İzmir kısmında yoğun bir ağır vasıtatrfiğin yoğunluğu yanı sıra bu yoldageçen arac sayısının çok fazla olduğu bir gerçektir.Bu yolun sağ her iki gidiş tarafının yolda çökmeler olduğugörülmektedir.Bunun nedeni 1985 ylında yapılan bu iki yönlü yol O zamanki araçaların geçiş yoğunluğuna ve Ağırvasıtaların İstinat(En fazla yük taşımakapasitesi ) değerlerine göre bu yol yapılmıştır.1985 yılından itibarenülkemizde otomotiv sektöründe büyük değişilikler meydana gelmiştir.Araçalarınkaroserlerin değişmesi,abs,ats,hairbağ …. Gibi yenikler gelmşiştir.1985 yılında Kırkayaklı çekiçiler,pilot dingiler bu yollun üzerinden geçileçeği pek katıldığını düşümüyorum.

Bu yolda araç sürecek iseniz il önce trafik kurallarını ve fizik kurallarını bilmenizgerekmektedir.Bu yolda rac sürücüleri aracların hızlarını hava yol görüşşarlarına göre araclarını sürmeleri gerekmektedir.(52-1-b) yolun sağ tarafındaki bozuk sathında 80 kmüzerinde hız yapmayarak virajlardahızını kesinlikle 7o km yukarıyaçıkarmamaları gerekemketedir.Çünkü virajlarda merkez kaç kuvveti bir etkisi olduğu herkes tarafındanbilinmektedir Merkezkaç kuvvetianlamlı fakat gerçek olmayan, yani Newton yasalarına uyan bir kuvvet değildir. Newton’a göreduran bir cisme etki eden kuvvet o cismin ivme kazanmasına neden olur. Ve yine Newton’a görehareket halindeki bir cisim, üzerine kuvvet etki etmediği sürece hareketinedevam edecektir. Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler içinbaşlangıçta duran bir cisim (yatayda dönen bir levha ya da bir atlıkarınca veüzerinde hareketsiz bir cisim düşünün) hareket başladığında dışa doğru kaymaeğilimi gösterecektir. Yani cisim merkezden dışa doğru bir ivme kazanacaktır. Newton’a göre bucisme ivmenin yönünde (dışa doğru) bir kuvvet etki ediyor olması gerekir. İştegerçekte olmayan bu kuvvete merkezkaç kuvveti diyoruz. Ama bu durum sistemeiçeriden bakıldığı zaman böyledir. Eğer sistemi dışarıdan incelersek durumunfarklı olduğunu görürüz. Dönen bir aracın içinde içi su dolu bir kap düşünün,eğer biz de bu aracın içindeysek bize göre bu kabın devrilmesini sağlayanmerkezkaç kuvvetidir. Ama araca dışarıdan bakarsak araç dönmekte iken su dulukabın düz bir yol çizmeye çalıştığını ve kabın altına etki eden kuvvetin kabıdevirdiğini görürüz (eylemsizlik). İki durumda da yapılan işlemler doğru sonuçverir fakat birinci durumda olmayan bir kuvveti varmış gibi düşünüyoruz. Kaynak:http://tr.wikipedia.org)

Araçalarda ise merkezkaç kuvveti Birviraj üzerinde yatay dönüş yapan aracınıza etkileyen kuvvet “merkezkaçkuvvetidir.” Merkezkaç kuvvetin hıza bağlı olarak iki temel etkisibulunmaktadır. Bunlar, aracınızın yoldan savrulmasına ve devrilmesine nedenolurlar. Hızınız belirli bir değereulaştığında, bu merkezkaç kuvveti ile aracınızın savrulma durumu ortaya çıkar.Hızın daha da yüksek olması, aracınızın devrilmesi ile sonuçlanacaktır.Unutmayınız, virajdaki tehlikeler, hızınız ve virajın sertliği ile ilgilidir.Butehlikeli durumları ortadan kaldırmak için iki uygulama söz konusudur:

Bunlardan birincisi, yola proje ve inşaa anında merkezkaç kuvvetini dengelemek üzere dever tatbik edilmesidir. Bu en basit açıklamasıyla, dönüş öncesinden başlayarak yolun bir kenarının diğerine göre kaldırılmaya başlanmasıyla uygulanır. Virajda maksimum devere ulaşılmış olur. Bu durum, yani yolun bi rkenarının kaldırılmış hali, viraj boyunca davam eder. Virajı terk ederken,ilgili yol kenarı indirilmeye başlanır. Nihayet, düz yol kesimine ulaşıldığındayol eski başlangıç halini alır, çünkü merkezkaç kuvveti ortadan kalkmıştır. Bazen sürücüler deverin yetersiz kaldığını söylemektedir lakin sürücler çoğu kez bu tür dönüşlerde sürücünün hızlimitlerinin üstünde seyretmesi söz konusudur ve doğru uygulanmış dever bileoluşan merkezkaç kuvvetini dengelemeye yetmemektedir.Bu yolun sağ tarafındabulunan çökmeler deveri etkilemektedir.Araçları yolda lastikleri tuttuğu bir gerçektir. vearaçların camber ve kastel açılarında bozuklukları(kazalarda önde darbeliaraçlar,yeni lastik takılmış araçalar) ve rüzgarın etkisiyle araclar buradançabuk çıkar. Bu yolu traşlamakj sadece bu kazaların önlenmesi için bir aspirindir yani Sadece gecici bir çözümdür.İzmir-Bergama arasında büyük bir sanayileşme atılımları tapılmaktadırMesala Aliağa organize sanayi tam anlamıyla faaliyette geçtiği An bu yolda daha fazla trafik yoğunluğu olacak Bu yüzden Aliağa _Gaziemir metro çalışmalarıbir an önce bitirmesi ve nemrut limanın genişletilmesi sonucında bu yoldaki ağır trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Bu yol üzerine kantar koyup ağır tonajlı aracların geçtiğinde uyarı sistemler faaliyette geçip denetimle yükümlü olan kuruluşlat tarafından beli bir noktda bekleyen kuruluşlat tarafından gerekli cezalar uygulanması ve ayrıca Bu yol üzerinde asfalt yol yapılmamlıdır.Betoln yol Yapılmaldır.

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 4 ay önce #40 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
NEDEN BETON YOL ?

beton Yolların Yapısal Ömrü Fazladır
Beton kaplamanın sınanmış en önemli üstünlüğü uzun hizmet ömrü ve üstündayanıklılığıdır. Örneğin A.B.D’de eyalet karayolu performansları yıllariçerisinde izlenerek kaydedilen bir araştırmada, beton yolların servis ömürleri(tamire ihtiyaç gösterme süresi) eyaletler bazında 20-25 yıl civarında olurkenasfalt yollarda 6-14 yıl olmaktadır. Başka bir araştırmaya göre de beton yolunbeklenen ömrü 34 yıldır, asfalt yolun ise tam yarısı, 17 yıldır. Bu araştırmaaynı zamanda asfaltın küçük bakımlarının her 3-5 yılda bir, rehabilitasyonununda 17’nci yılda olduğunu, öte yandan betonun ilk küçük bakımının 12’nci yıldan,yüzeyinin yeniden düzeltilmesinin ise 18’inci yıldan sonra yapıldığını ortayakoymaktadır.

% 100 Yerli Malzeme ile Yapılır
Beton yollar, Türkiye’nin kendi kaynaklarından ve düşük maliyetlerleyapabileceği bugüne kadar pek dikkate almadığı bir karayolu seçeneğidir. BugünTürkiye’nin dört bir yanına dağılmış 39 çimento fabrikası ve 490 adet betontesisi bulunmasına rağmen, asfalt (bitüm) temin edilen yalnızca 5 adet rafineribulunmaktadır. Kullanılan asfaltın önemli bir kısmı ise ithal edilmektedir.Sınırlı ekonomik kaynaklarını verimli ve israf etmeden kullanmak durumunda olanülkemizde, yol yapımıyla ilgili herkesin çözüm olarak beton yol yapımını dikkatealmak zorundadır.

İlk Yapım Maliyeti Yüksek Değildir
Yaptığımız bir araştırmada ülkemizde beton yol yapım maliyetinin daha ucuzolduğu da ortaya çıkmıştır. İlk yapım maliyetleri karşılaştırmasına göre,asfalt yolun kilometre maliyeti 2004 yılı verilerine göre 436 - 622 milyar liraarasında değişmektedir. Yolun beton yol olarak inşa edilmesi halinde isekilometre maliyetleri 369 - 570 milyar lira arasında değişmektedir. Bayındırlıkve İskan Bakanlığı’nın kriterlerine göre yapılan bu maliyet hesapları betonyolun asfalt yola göre yüzde 20 - 30 arasında daha ucuz olacağınıgöstermektedir.

Beton Yollar, Asfalt Yollara Göre DahaAz Mevsimsel Hasara Uğrarlar
Betonun dayanıklılığının en çok önem kazandığı mevsim ilkbahardır. AASHTO –Amerikan Devlet Karayolu ve Taşımacılık İdareleri Birliği tarafından Kanada’dayapılan bir araştırmaya göre, asfalt yolların yüzde 61’i bahar koşullarındabozulmaktadır. Oysa aynı koşullarda beton bozulma oranı sadece yüzde 5.5’tir

Beton Yolların Taşıma Gücü Yüksektir
Beton yol, üzerine gelen yükleri asfalta göre çok daha geniş bir alana yayarak,taban zemine iletir. Yani taşıma gücü taban zeminine bağlı değildir. Bunedenle, beton yol zayıf taban zeminleri üstünde asfalt yollara göre daha iyisonuçlar vermekte, dayanma bakımından her türlü etkiye karşı koyacak şekildehazırlanabilmektedir.

Beton Yollar Her Mevsimde ve HerKoşulda Yapılabilir
Asfalt uygulaması düşük sıcaklıkta ve yağışlı havalarda yapılamadığından, yapımve onarım mevsimi kısadır. Beton yol uygulaması ise asfaltın aksine ıslak zeminde dahil olmak üzere, hemen her iklim koşulunda yapılır. Asfalt kaplamalarbelirli bir sıcaklıkta dökülmesi ve silindirle sıkıştırılması gerekmektedir.Beton kaplamalar ise vibratörlerle sıkıştırmakta olup, ısı kaybı gibi bir sorunsözkonusu değildir.

Beton Yol Doğal ve Kentsel ÇevreyeZarar Vermez
Asfalt kaplamaların yapım ve uygulama aşamalarında, petrol türevi malzeme olanbitümün ısıtma ve agreganın kurutma işlemlerinin bulunması nedeniyle bir ölçüdeçevre kirliliğine yol açmaktadır. Asfalt yollarda bağlayıcı olarak kullanılanasfalt malzemesi, bünyesinde çeşitli uçucu maddeler içermekte ve bu uçucumaddelerin zamanla kaybolması sonucunda, kaplamada “yaşlanma” adı verilen birtür gevrekleşme ve eskime görülmektedir. Bu yaşlanma ile niteliklerinin veözelliklerinin büyük bir kısmını kaybeden asfalt kaplamalar ayrıca benzin,motorin, fuel oil, yağ, tuz gibi maddelerin yol üzerinde dökülmesi ile dekimyasal yapılarında değişmeler gösterir. Kaplamalar olumsuz yönlerdedeğişmesine yol açan bu durum, çok kere yol güvenliği açısından da büyüktehlikelere ve çevre kirliliğine yol açacak boyutlara ulaşmaktadır. Betonyolların bağlayıcı maddesi çimento ise herhangi bir uçucu madde içermemektedir.Bu nedenle beton yol için yaşlanma, gevrekleşme söz konusu değildir.

Beton Yollarda Daha Kısa Durma MesafesiSağlar
Beton kaplamaların kayma sürtünme katsayıları yüksektir ( Kayma dirençlidir).Beton yolun boyuna sürtünme katsayısı 0.70, enine sürtünme katsayısı ise 0.65civarındadır. Yol yüzeyi düzgün olduğundan yağış suları kolay akar ve yüzeyçabuk kurur. Sürücülerin güvenliği düşünülürse, beton yolun yapısı daha da önemkazanır. Asfaltta oluşan tümsekler ve çukurlar yağışlı havalarda fazladan sututar. Bu da su kızağı tehlikesi için büyükbir potansiyel oluşturur. Ayrıca,biriken sular soğuk havalarda don yapabilir.

Beton Yol Akaryakıt Tasarrufu Sağlar
Ağır araçlar, asfalt yollarda beton yollara göre daha fazla deformasyona nedenolurlar. Kaplamadaki bu deformasyon, taşıt enerjisinin bir kısmını emer. Bunedenle, esnek kaplamalarda sürüş için daha fazla enerjiye bu nedenle dahafazla yakıt tüketimine ihtiyaç vardır.

Beton Yollar Gece GörüşünüKolaylaştırır
Beton yollar doğal olarak açık renklidir ve araçlardan veya sokak lambalardangelen ışıkları, koyu asfalt kaplamalara göre daha az emerler. Böylece gecegörüyşü artar. Islak ohlduğu zaman bile tehlikeli far ışığı yansımalarına sebepolmaz. Bu konu trafik güvenliğ açısından önemlidir.

Beton Yolun Sürüş Konforu Yüksektir
Kanada’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre beton yollar sürüşrahatlığı ve yüzey düzgünlüğü açısından asfalttan daha iyidir. Bu araştırmaçerçevesinde yıllar boyunca beton ve asfalt yolların yüzey düzgünlüğüindeksleri belirlenmiştir. Beton yolların düznüğünlüğünün kaybı 5 yıl içinde 4mm’den 7 mm’ye çıkarken asfalt yollarda 16 mm’ye kadar çıkmaktadır. Bu sonuçbetonda yüzey düzgünlüğünün daha uzun süre korunduğunu göstermektedir.
KAYNAK:

Türkiye Hazır Beton Birliği
www.thbb.org

ECMT(1996), "Sustainable Transport in Central and Eastern EuropanCities", Europan Conference of Ministers of Transport, Paris.
ECMT(1997), "Trends in the :Transport Sector 1970-1995", EuropanConference of Ministers of Transport, Paris.
MPM(1999), "Trafik hizmetleri Açısından Ulaşım Sektörünün GeleceğiSempozyumu Bildirileri", Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:636, Ankara

M KARACASU, Ş. BİLGİÇ
Osmangazi Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh.Böl. ESKİŞEHİR

med.ege.edu.tr/~hanci

www.trafiklive.azbuz.com

www.trafik.gov.tr
_________________
i:H.E janpol

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.169 saniye
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com