Trafik Kaza İncelemesi

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

+ +
+ +
+ +

TRAFİK KAZASI İNCELEMESİ

Trafik kazası incelemesi, her polisin memuriyeti süresince yaptığı görevlerin en önemlilerinden biridir. Bir çok vatandaş için trafik kazaları kötü bir tecrübedir. Sivillerin hayatları boyunca polisle ilişkiye girmeleri belki de sadece trafik kazası sonucunda olacaktır. Böyle durumlarda polisin göstereceği davranışlar ve işindeki beceriklilik polisin halkın gözünde daha da sevilmesine sebebiyet verebilecektir.


Polis olarak sorumluluğunuz sadece rapor vermek değil ayrıca inceleme de yapmaktır. Trafik kazası ile karşılaştığınız zaman aşağıdaki soruların cevaplarını vermek mecburiyetindesiniz.

a) Ne oldu?

b) Nasıl oldu?

c) Niçin oldu ?

d) Yasal olarak kim sorumlu ?

Görevli memur olarak olay yerinde bulabileceğiniz de­lillerden bazı ipuçları elde etmeye çalışmalısınız.

Kaza Yeri

Kaza Yeri

Kazayı rapor etmek, tespit raporu veya tutanağı dü­zenlemek bir polisiye görevdir. Kaza tutanağı ise aşağı­daki bilgileri içermelidir.

a) Kaza şehrin neresinde oldu?

b) Ne zaman oldu?

c) Sürücü, yaralı, şahit ve sahipleri kim?

d) Nasıl bir araç kazaya karıştı?

e) Kazanın şiddeti?

Olay Yerine Geliş

l. Kazaya etki eden faktörler:

a) Sürücü hataları, (Dikkatsizlik, alkol, yorgunluk, ilaç etkisi ve hastalık durumları vb.)

b) Yayaların kusurları,

c) Yolcuların sürücü üzerindeki olumsuz etkileri,

d) Yol şartları,

Hava şartları,
1. Hava şartları,

2. Yatay ve düşey işaretlemeler,

3. Gece görüş engelleri, göz kamaşmaları,

4. Yol düzeyinin olumsuz şartları.

e) Taşıt faktörleri,

1. Lastiklerin durumu,

2. Amortisörler ve makaslar,

3. Frenler,

4. Motor ve diferansiyel arızaları,

5. Elektrik donanımına bağlı arızalar.


2. Aracınızı trafiği engellemeyecek şekilde güvenli bir yere park edin.


a) Geceleri, eğer mümkünse aracınızın farlarını kaza yerini aydınlatacak şekilde park edin.

b) Aracınızla yerde bulunabilecek tekerlek izleri­nin üzerinden geçmeyin. Bunlar birer delil olabilirler.

3. Kaza mahallinde meydana gelebilecek riskler:

a) Tepe lambalarını çalıştırmak,

b) Bir memuru kaza yerindeki trafik akışını yönet­mesi için görevlendirmek,

c) Yol üzerinde bulunan yayaları uzaklaştırmak,

d) Olay yerinin ön ve arkasında belli bir mesafeye uyarı işaretleri koymak.

4. Araçtan akabilecek benzin, düşebilecek kablo­lardan yangın tehlikesine karşı dikkatli olun.

5. Ölen veya yaralanan kimseleri tespit ederek ka­zanın derecesi hakkında rapor tutun.

6. Yaralıları mümkün olduğunca rahatlatın.

a) Elbiselerini gevşetin,

b) Mevsimin özelliklerine göre yaralıların üzerini örtün.

c) Kaza mahalline sadece kazayı seyretmek için gelmiş olanları, yaralıların daha iyi nefes alabilmesi için uzaklaştırın.

d) Turnike veya el basıncı yaparak meydana gel­miş olan kanamaları durdurmaya çalışın.

7. Ambulans, itfaiye gibi hizmet birimlerine haber

vererek en kısa zamanda olay yerine gelmesini söyleyin.

8. Ambulans gelinceye kadar yaralıları kımıldat­mayın.

9. Başka trafik kazalarına sebebiyet verebilecek yol üzerindeki engelleri kaldırın.

10. Mağdurun eşyalarının ve araçtaki malzemeleri­nin çalınmaması için dikkatli olun.

11. Sürücülerin ve şahitlerin yerlerini tam tespit edin.

a) Bu kişilere kendi aracınızda veya size kolaylık­la ulaşabilecekleri daha uygun bir yerde beklemesini söyleyin.

b) Eğer sürücü olay yerinden uzaklaşmış ise gittiği istikamet hakkında bilgi toplayıp merkeze haber verin.

c) Araçların plaka numarasını ve olay yerinde bu­lunan şahitlerin isim ve adreslerini tespit edin.

12. Aracın yerinden uzaklaşmasına müsaade etme­den önce bulunmuş olduğu yeri tebeşirle işaretleyin.
Kaza İncelemesini Yönetme


Kaza İncelemesini Yönetme


İyi Bir Kaza Araştırıcısının Nitelikleri:

Birçok kimse sizin araştırmak üzere el koyduğu­nuz kazanın yabancısıdır ve hiç böyle kaza görmemiş­lerdir. Kaza ile uğraşmak için yeterli tecrübeleri yoktur. Dolayısı ile üzülürler, zaman, para, hatta sıhhatlerini kaybederler. Kaza araştırma memuru aynı zamanda acılı insanlara da yardım etme durumundadır. İfa edece­ğiniz bu hizmetteki "tavrınızı" asla unutmayın. Olay ye­rine, sert, haşin hareket eder tavırda ve değişik pozlar­da giderseniz, kötü bir tesir bırakmış olursunuz. Siz orada teşkilatınız, üniformanız ve hizmetlerinize yöne­lik olumlu veya olumsuz izlenimler verirsiniz. Bu size bağlıdır.

Sizin, kazanın üzerinde müessir bir koruyucu, kontrol edici bir etkiniz olması, onları kısa zamanda size bağlayacak ve onlar da bütün kalpleri ile sizi des­tekleyeceklerdir.

O halde, Trafik Kaza İnceleyicisi;

a) Kanunları iyi bilmeli,

b) Heyecanlı, sinirli, sert, haşin, art fikirli, menfaat gözetici, taraf tutucu olmamalı,

c) Fizik bilgisi, kimya bilgisi, motorlu araç bilgisi, fen bilgisi, dilbilgisi, coğrafya bilgisi, önsezi kabiliyeti­ne sahip olmalı,

d) Tertipli, planlı çalışmayı bilmeli, unutkan ve dikkatsiz olmamalı,

e) Kroki, şekil, çizgi çizebilmeli, ölçek, orantı hak­kında bilgi değerlendirmesini bilmelidir.


Kaza İncelemesini Yönetirken:Kaza İncelemesini Yönetirken:

1. Şahitlere sorular sorarak aşağıdaki bilgileri edin­meye çalışın;

a) Araçları kullananların kimliği,

b) Gittikleri istikametleri,

c) Kazadan önce yaptıkları işleri,

2. Sürücülerin uyuşturucu alıp almadıkları,

a) Alkol veya uyuşturucu olabileceği gerekçesiyle aracının içini kontrol edin.

b) En son ne zaman uyuduğunu sorarak yorgunlu­ğun kazadaki fonksiyonu belirlenebilir.

3. Sürücünün ehliyetini, ruhsatını ve sigortasını kontrol edin.

a) Dokümanları aldıktan sonra şahsa ismini, adre­sini, yaşını sorarak kimlikteki bilgilerin doğruluk dere­cesini ölçün.

b) Bunlarla birlikte dokümanların son kullanma ta­rihlerini de kontrol edin.

4. Aracın aşağıda belirtilen yerlerini kontrol edin.

a) Farlarının yanıp yanmadığını,

b) Tekerlekleri,

c) Frenleri,

d) Direksiyonu,

e) Farların istikametini, O Dikiz aynalarını,

5. Yol üzerinde bulunabilecek kaza ile ilgili işaret­leri not alın.

6. Aracın son durumu ve parçaları ve yol hakkında bilgileri yazın.

a) Yolun genişliği,

b) Kaldırımın yüksekliği ve genişliği, c) Trafik işaret ve lambalarının yeri, d) Kavşaklara uzaklıkları,

e) Çarpma noktası,

f) Yaralanan veya ölen kimselerin durumları,

g) Görüş mesafesi,

7. Araçların ve yaralı şahısların olay yerinden ay­rılış zamanlarını not alın.

8. Şahitlerden olayla ilgili bilgileri alın,

a) Önce şahitlere gördüklerini anlatmaları için mü­saade edin. Daha sonra özel sorular sorarak detaylara geçin.

b) Şahitleri birbirinden ayrı tutun.(Kendi görüşleri­ni daha önceki şahitlerin ifadelerine göre değiştirebilir­ler).

9. Olay yeri ve aracın pozisyonu hakkında taslak hazırlayın. Hazırlayacağınız bu taslak aşağıdaki bilgi­leri içermelidir.

a) Trafik işaret ve levhaları,

b) Posta kutuları,

c) Yolda bulunabilecek çukurlar,

d) Kar birikintileri,

e) Kazada rol oynayan diğer fiziksel etkenler,

10. Gerekli tedbirleri alarak olay yerinin tamamen temizlenmesini sağlayın.


KAZA İNCELEMESİNİN TAMAMLANMASI

Olay Yerindeki İncelemeyi Sonuna Kadar Devam Ettirme:

1. Karayolları, hastane gibi kaza ile ilgilenebilecek tüm yerlere bilgi verin.

2. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ölü ve ya­ralıları yakınlarına bildirin.

3. İleride mahkeme safhasında işinize yarayabilecek tüm delilleri toplamaya çalışın.
Trafik Kazası İncelemelerindeki Genel Hatalar

Trafik Kazası İncelemelerindeki Genel Hatalar

Vurup - Kaçılan Kazaları Araştırma Metotları

1. Vurup kaçılan kazalardaki metotlarda daha önce gördüğümüz kaza metotlarının hemen hemen aynısıdır.

2. Kaçan sürücü olay yerinde olmadığından dolayı ciddi bir suç işlemiş olmaktadır.

3. Mağdur veya şahitlerin ifadelerini tespit ederek aşağıdaki bilgileri elde etmeye çalışın.

a) Şüpheli aracın tarifi (Plaka, Model, Cins, Renk),

b) Sürücü ve içindekilerin eşkali,

c) Aracın gittiği yön.

4. Aldığınız bu bilgileri merkeze de bildirerek diğer görevlilerinde dikkatli olmasını sağlayabilirsiniz.

5. Olay yerinden herhangi bir delilin kaybolmasını önlemek için dış çevrede gerekli tedbirleri alın.

6. İyi bir inceleme yapıp olayla ilgili her şeyi toplayabilirsiniz.Bazı deliller olaydan sonra metrelerce uzağa fırlayabilirler. Bu yüzden inceleme yapacağınız yerleri mümkün olduğunca geniş tutun. Aşağıdakilere madde­lere özellikle dikkat edin.

a) Cam parçaları,

b) Kan ve doku,

c) Saç,

d) Lif, tel,

e) Boya lekesi,

t) Aracın altından dökülebilecek çamur ve sıvı türü maddeler,

7. Bir polis memuru yaralı şahısları hastaneye gö­türmekle görevlendirilebilir.

a) Eğer kaza neticesinde ölüm meydana gelmişse doktordan cesedin üzerinde olayın aydınlatılmasına ya­rayabilecek şeylerin bulunması halinde polise haber vermesi istenir.

b) Cesedin üzerinde veya elbisesinde kan, boya le­kesi, cam parçaları, lastik izleri bulunabilir.
Şüpheli Sürücüyü Tespit Etme

Şüpheli Sürücüyü Tespit Etme

1. Kaza yapıp kaçan sürücünün ruhi durumunu dü­şünerek neler yapabileceğine karar verin.

a) Kaçmak için hangi yolu seçmiş olabilir,

b) Korku ve heyecanı geçinceye kadar yakın bir çevrede park etmiş olabilir.

c) Aracını yakın bir yerde bulunan tamirciye tamir ettirme maksadıyla götürmüş olabilir.

d) Eğer aracı ciddi bir şekilde zarar görmüşse aracı birkaç km. ileride terk etmiş olabilir.

2. Eğer olaydan sonra park etmiş bir araç görürse­niz radyatörünün sıcaklığını kontrol ederek yakın bir zamanda kullanılıp kullanılmadığını anlayabilirsiniz.

3. Bölgedeki tüm garajları, tamircileri, servisleri ve park yerlerini kontrol edebilirsiniz.

4. Sürücünün veya içinde bulunanların yaralandığı­na dair bilgi alırsanız hastaneleri ve doktor muayene­hanelerini kontrol edebilirsiniz.

5. Olay yerine periyodik olarak dönün. Kaçan sürü­cü veya olay yerinden uzaklaşan şahitler düzenli olarak aynı güzergahtan işe, arkadaş ziyaretine, alışverişe git­mek için geçebilirler.

6. Eğer kaçan şahısla karşılaşırsanız size vereceği bilgileri dikkatlice ve tam olarak not alın. Sadece dış görünüşüne değil ruhi durumunu da göz önünde bulundurun.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Forumda Son Konular

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com