Trafikte Sorumluluk Hareketi - Trafik Forum

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

+ +
+ +
+ +

Trafikte Sorumluluk Hareketi

Daha
3 yıl 6 ay önce #58 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Kampanya Araştırma Raporu

Kapsam
Araştırma Konusu, Amaç ve Hedefler: Trafikte Sorumluluk Hareketi öncesinde toplum genelindeki Trafikte Sorumluluk ve Güvenli Taşıt algısının belirlenmesi.

Araştırma Evreni: Tüm Türkiye'deki sürücüler

Yöntem
Araştırma Yöntemi: Kantitatif araştırma

Veri Toplama Tekniği: Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşme

Örnekleme Yöntemi: Kotalı rastlantısal örnekleme

Güven Sınırı: %95

Hata Payı: ±%2,5


Örneklem
Araştırma Kapsamındaki İller: Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzincan, Samsun olmak üzere 16 il.

Örneklem: 1536 görüşme


Takvim
Saha Çalışma Takvimi: 11 Haziran 2010 – 18 Haziran 2010

Raporlama Çalışma Takvimi: 21 Haziran 2010 – 25 Haziran 2010


Araştırma Özeti
Trafikte Sorumluluk Hareketi Algısı

Trafikte Sorumluluk Hareketi denildiğinde sürücülerin;


%77,5'nin aklına "trafik kurallarına uymak, dikkatli kullanmak",
%10,5'nin aklına "trafikte saygılı ve sabırlı olmak",
%7,7'sinin aklına "emniyet/can güvenliği" gelmektedir.
Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin kamuoyunca algılanan en önemli hedefleriyle ilgili sürücülerin,


%24,2'si "sürücü ve yayaların trafik kuralları hakkında bilgisi",
%23,6'sı "sürücü ve yayaların birbirlerinin haklarına saygı duyması",
%14,5'i de "sürücü ve yayaların yasal hakları hakkında bilgi sahibi olması" yönünde değerlendirme yapmaktadırlar.
Trafikte Sorumluluk Hareketi hedef kitle değerlendirmesine bakıldığında sürücülerin;


%76,1'inin "yolcu taşıyan ticari araç sürücüleri (taksi, dolmuş, halk/belediye otobüsü, binek araç sürücüleri)"; %60,4' ünün "binek araç sürücüleri"; %57,7'sinin "yolcu taşımayan ticari araç sürücüleri (kamyon, kamyonet, tır vb.)" olduğu tespit edilmiştir.
Trafikte sorumlu hareket etme konusunda sürücülerin;


75,8'i "diğer insanlardan daha fazla",
%1,5'i "diğer insanlardan daha az" sorumlu hareket ettiklerini belirtmektedirler.
Ulaşım ve Taşıt Güvenliği Bilinci

Güvenli taşıt kavramı sürücülerin;


%40,0'ı için "bakımlı araç",
%25,1'i için "kazasız yolculuk",
%11,5'i içinse "güçlü, yeni, sağlam araç" anlamına gelmektedir.
Güvenli taşıt kavramı açısından eylemlerin önem seviyesine bakıldığında ilk 3 sırada;


%95,5 ile "araç bakımını düzenli olarak yaptırmak",
%94,5 ile "araçta teknik bir arıza olduğunda derhal tamir ettirmek",
%93,7 ile de "uzun yola çıkmadan önce aracı servise/bakıma sokmak" yer almaktadır.
Güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;


%40,5'i trafik güvenliği eğitimi verilmesi,
%34,9'u ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi,
%18,8'i ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi olduğunu belirtmiştir.
Taşıt türüne göre güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;


%40,5'i "trafik güvenliği eğitimi verilmesi",
%27,8'i "ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi",
%14,5'i "ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi" gerektiğini belirtmektedir.
"Güvenli taşıt" tanımının sosyal statüye ve araç türüne göre dağılımına bakıldığında;


"Bakımlı araç" tanımını yapanların %41,7'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken,
%40,2'si C1 ve C2 grubu; %38,3'ü D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
"Güçlü, yeni, sağlam araç" diyenlerin %12,4'ü A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %11,2'si C1 ve C2 grubu; %11,5'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
"Kazasız yolculuk" diyenlerin %19,2'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %28,0'i C1 ve C2 grubu; %23,8'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
"Güvenli taşıt" kavramını;


Binek araç sahibi olanların %39,4'ü "bakımlı araç" ile, %11,5'i "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %26,1'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
Taksi sahibi olanların %36,7'si "bakımlı araç" ile, %8,2'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %36,7'si "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
Minibüs sahibi olanların ise %57,7'si "bakımlı araç" ile, %9,6'sı "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %3,8'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
İstanbul'da ikamet eden sürücülerin %41,0'i "bakımlı araç" ile, %11,7'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %21,1'i "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
Ankara'da ikamet eden sürücülerin %14,1'i "bakımlı araç" ile, %4,0'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %62,9'u "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
İzmir'de ikamet eden sürücülerin %52,9'u "bakımlı araç" ile, %22,3'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %10,2'si "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan unsurların değerlendirmesinde sürücülerin;


%92,8'i "sürücü hataları",
%92,4'ü "yol bozuklukları",
%91,8'i "araçtaki teknik sorunlar" olarak ifade etmektedir.
Trafik kazalarının neden-sonuç ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde, sürücülerin;


%90,2'si "Trafik kazalarını önlemek için sürücüler kendilerine dikkat ettiği kadar diğer sürücülere de dikkat etmelidir." ifadesini,
%86,2'si "Trafik kazalarını azaltmada önemli bir faktör de yaya ve sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı göstermesidir." ifadesini,
%85,0'i de "Trafikte iyi bir kontrol ve denetim mekanizması, trafik kazalarını büyük ölçüde azaltır." ifadesini belirtmektedir.
Sürücü davranışlarının düzelmesine ilişkin değerlendirmelerle ilgili sürücülerin;


%76,7'si "Mevcut cezalar, daha sıkı ve disiplinli denetim ve cezalandırmayla trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine,
%68,9'u "Trafik cezalarının tutarlarının arttırılması trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine katılmaktadırlar.
Sürücülerin trafikteki davranışlarını olumlu yönde değiştirecek unsurlara katılma durumunun değerlendirmesine bakıldığında, sürücülerin;


%88,4'ü "trafik denetimlerinin sıklığı",
%86,1'i "eğitim kurumlarında trafikle ilgili eğitim verilmesi",
%83,4'ü "insanların trafik üzerine ücretsiz eğitim ve konferanslara katılması" gerekliliğini belirtmektedir.
Ehliyet kursu dışında daha önce trafikle ilgili eğitim alma durumuna bakıldığında, sürücülerin;


%95,1'i herhangi bir eğitime katılmadığını,
%3,6'sı bir defa katıldığını,
%1,3'ü de bir defadan fazla katıldığını belirtmektedir.
Hususi araç kullanıcılarının;


%3,1'i en az bir kez eğitime katıldığını,
Ticari araç kullanıcılarının ise;


%7,9'u en az bir kez eğitime katıldığını belirtmektedir.
Muayene Algısı ve Bilinci

Araç muayenesi kavramını sürücülerin;


%98,8'i "güvenli seyahat",
%80,8'i "arızasız, sağlam araç",
%68,2'si "gereklilik/zorunluluk" ifadeleriyle eşleştirmektedir.
"Güvenli taşıt" denildiğinde "bakımlı araç" kavramını dile getirenlerin oranı tüm görüşülenler içinde %40 iken;


Araç muayenesini "gereksiz eylem ve masraf" olarak görenler içinde bu oran %31,5'e düşmektedir.
Araç muayenesi önem seviyesine bakıldığında, sürücülerin;


%91,2'si önemli olduğunu,
%4,2'si önemli olmadığını belirtmiştir.
Araç türüne göre araç muayenesi yaptırmamanın muhtemel sonuçları incelendiğinde;

Hususi araç sürücülerinin;


%94,5'i "Ceza alabilirim.",
%91,6'sı "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar.",
%91,3'ü ise "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum." ifadesini kullanmaktadır.
Ticari araç sürücülerinin ise;


%94,9'u "Ceza alabilirim.",
%94,2'si "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum.",
%91,3'ü ise "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar." ifadesini kullanmaktadır.
Araştırma sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.380 saniye
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com